neiye11

Νέα

Ποια είναι η αναπτυξιακή τάση της βιομηχανίας αιθέρων κυτταρίνης της Κίνας από το 2021 έως το 2027;

Ο αιθέρας κυτταρίνης είναι γνωστός ως «βιομηχανικό γλουταμινικό μονονάτριο».Έχει τα πλεονεκτήματα της ευρείας εφαρμογής, της χρήσης μικρής μονάδας, της καλής επίδρασης τροποποίησης και της φιλικότητας προς το περιβάλλον.Μπορεί να βελτιώσει και να βελτιστοποιήσει σημαντικά την απόδοση του προϊόντος στον τομέα της προσθήκης του, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της χρήσης των πόρων.Η αποδοτικότητα και η προστιθέμενη αξία προϊόντος χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλούς τομείς όπως οικοδομικά υλικά, φάρμακα, τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, καθημερινά χημικά, εξερεύνηση πετρελαίου, εξόρυξη, χαρτοποιία, πολυμερισμός και αεροδιαστημική, και είναι απαραίτητα πρόσθετα προστασίας του περιβάλλοντος σε διάφορους τομείς της εθνικής οικονομίας.Με την ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας μου, η ζήτηση για αιθέρα κυτταρίνης στις κατάντη βιομηχανίες όπως η οικοδομική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και η φαρμακευτική βιομηχανία απελευθερώνεται σταδιακά.Ο κλάδος έχει αναπτυχθεί γρήγορα και το επίπεδο κέρδους έχει αυξηθεί σημαντικά.

Τάση ανάπτυξης του κλάδου:

(1) Η τάση ανάπτυξης της αγοράς αιθέρα κυτταρίνης ποιότητας οικοδομικών υλικών: Χάρη στη βελτίωση του επιπέδου αστικοποίησης της χώρας μου, η βιομηχανία οικοδομικών υλικών έχει αναπτυχθεί γρήγορα, το επίπεδο μηχανοποίησης κατασκευής βελτιώνεται συνεχώς και οι καταναλωτές έχουν όλο και μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος απαιτήσεις για δομικά υλικά, γεγονός που έχει οδηγήσει τη ζήτηση για μη ιοντικό αιθέρα κυτταρίνης στον τομέα των δομικών υλικών.Το Περίγραμμα του Δέκατου Τρίτου Πενταετούς Σχεδίου για την Εθνική Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη προτείνει την επιτάχυνση της ανακαίνισης των αστικών παραγκουπόλεων και των ερειπωμένων σπιτιών και την ενίσχυση της κατασκευής αστικών υποδομών.Περιλαμβάνονται: η βασική ολοκλήρωση των αστικών παραγκουπόλεων και των εργασιών ανακαίνισης ερειπωμένων σπιτιών.Επιταχύνετε τον μετασχηματισμό των συγκεντρωμένων παραγκουπόλεων και αστικών χωριών και προωθήστε τακτικά τη συνολική βελτίωση των παλαιών κατοικιών, την ανακαίνιση ερειπωμένων και ημιτελών κατοικιών και η πολιτική μετασχηματισμού των παραγκουπόλεων καλύπτει βασικές πόλεις σε ολόκληρη τη χώρα.Επιτάχυνση του μετασχηματισμού και της κατασκευής αστικών εγκαταστάσεων ύδρευσης.ενίσχυση του μετασχηματισμού και κατασκευής υπόγειων υποδομών όπως δημοτικά δίκτυα σωληνώσεων.

Επιπλέον, στις 14 Φεβρουαρίου 2020, η δωδέκατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής για την Ολοκληρωμένη Εμβάθυνση της Μεταρρύθμισης επισήμανε ότι η «νέα υποδομή» είναι η κατεύθυνση της κατασκευής υποδομών της χώρας μου στο μέλλον.Η συνάντηση πρότεινε ότι «οι υποδομές αποτελούν σημαντικό στήριγμα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.Με γνώμονα τη συνέργεια και την ολοκλήρωση, συντονίστε την ανάπτυξη αποθεμάτων και σταδιακής, παραδοσιακής και νέας υποδομής και δημιουργήστε ένα εντατικό, αποτελεσματικό, οικονομικό, έξυπνο, πράσινο, ασφαλές και αξιόπιστο σύγχρονο σύστημα υποδομής».Η εφαρμογή της «νέας υποδομής» συμβάλλει στην πρόοδο της αστικοποίησης της χώρας μου προς την κατεύθυνση της νοημοσύνης και της τεχνολογίας και συμβάλλει στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης για αιθέρα κυτταρίνης ποιότητας οικοδομικού υλικού.

(2) Η τάση ανάπτυξης της αγοράς των αιθέρων κυτταρίνης φαρμακευτικής ποιότητας: οι αιθέρες κυτταρίνης χρησιμοποιούνται ευρέως σε επικάλυψη μεμβράνης, κόλλες, παρασκευάσματα μεμβράνης, αλοιφές, διασκορπιστικά, φυτικές κάψουλες, παρασκευάσματα παρατεταμένης και ελεγχόμενης αποδέσμευσης και άλλους τομείς φαρμάκων.Ως υλικό σκελετού, ο αιθέρας κυτταρίνης έχει τις λειτουργίες της παράτασης του χρόνου δράσης του φαρμάκου και της προώθησης της διασποράς και της διάλυσης του φαρμάκου.Ως κάψουλα και επικάλυψη, μπορεί να αποφύγει την αποδόμηση και τις αντιδράσεις διασύνδεσης και σκλήρυνσης και είναι σημαντική πρώτη ύλη για την παραγωγή φαρμακευτικών εκδόχων.Η τεχνολογία εφαρμογής του αιθέρα κυτταρίνης φαρμακευτικής ποιότητας είναι ώριμη στις ανεπτυγμένες χώρες.

① Η HPMC φαρμακευτικής ποιότητας είναι η κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή φυτικών καψουλών HPMC και η ζήτηση της αγοράς έχει μεγάλες δυνατότητες.Η HPMC φαρμακευτικής ποιότητας είναι μία από τις κύριες πρώτες ύλες για την παραγωγή φυτικών καψουλών HPMC, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 90% των πρώτων υλών για την παραγωγή φυτικών καψουλών HPMC.Οι κάψουλες λαχανικών HPMC που παράγονται έχουν τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας και της υγιεινής, της ευρείας εφαρμογής, δεν υπάρχει κίνδυνος αντιδράσεων διασταύρωσης και υψηλής σταθερότητας.Σε σύγκριση με τις κάψουλες ζωικής ζελατίνης, οι φυτικές κάψουλες δεν χρειάζεται να προσθέτουν συντηρητικά στη διαδικασία παραγωγής και δεν είναι σχεδόν εύθραυστες σε συνθήκες χαμηλής υγρασίας και έχουν σταθερές ιδιότητες κελύφους κάψουλας σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας.Λόγω των προαναφερθέντων πλεονεκτημάτων, οι φυτικές κάψουλες είναι ευπρόσδεκτες από ανεπτυγμένες χώρες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις ισλαμικές χώρες.

Η μεγάλης κλίμακας παραγωγή καψουλών λαχανικών HPMC έχει ορισμένες τεχνικές δυσκολίες και οι ανεπτυγμένες χώρες έχουν κατακτήσει τις σχετικές τεχνολογίες για την παραγωγή φυτικών καψουλών.Υπάρχουν λίγες επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή φυτικών καψουλών HPMC στη χώρα μου και η έναρξη είναι σχετικά καθυστερημένη και η παραγωγή των φυτικών καψουλών HPMC είναι σχετικά μικρή.Προς το παρόν, η πολιτική πρόσβασης της χώρας μου για κάψουλες φυτών HPMC δεν είναι ακόμη σαφής.Η κατανάλωση φυτικών καψουλών HPMC στην εγχώρια αγορά είναι πολύ μικρή, αντιπροσωπεύοντας ένα πολύ χαμηλό ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης κοίλων καψουλών.Είναι δύσκολο να αντικατασταθούν πλήρως οι κάψουλες ζωικής ζελατίνης βραχυπρόθεσμα.

Τον Απρίλιο του 2012 και τον Μάρτιο του 2014, τα μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν διαδοχικά το περιστατικό ότι ορισμένα εγχώρια εργοστάσια φαρμακευτικών καψουλών χρησιμοποίησαν ως πρώτη ύλη ζελατίνη που παράγεται από υπολείμματα δέρματος για να παράγουν κάψουλες με υπερβολική περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα όπως το χρώμιο, το οποίο προκάλεσε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στη φαρμακευτική και βρώσιμη ζελατίνη κρίση.Μετά το περιστατικό, το κράτος ερεύνησε και αντιμετώπισε έναν αριθμό επιχειρήσεων που παρήγαγαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα κάψουλες χωρίς άδεια και η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ασφάλεια των τροφίμων και των φαρμάκων έχει βελτιωθεί περαιτέρω, γεγονός που ευνοεί την τυποποιημένη λειτουργία και τη βιομηχανική αναβάθμιση της εγχώριας βιομηχανίας ζελατίνης .Αναμένεται ότι οι φυτικές κάψουλες θα αποτελέσουν μία από τις σημαντικές κατευθύνσεις για την αναβάθμιση της βιομηχανίας κοίλων καψουλών στο μέλλον και θα αποτελέσουν το κύριο σημείο ανάπτυξης της ζήτησης για HPMC φαρμακευτικής ποιότητας στην εγχώρια αγορά στο μέλλον.

②Ο αιθέρας κυτταρίνης φαρμακευτικής ποιότητας είναι η βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή φαρμακευτικών παρασκευασμάτων παρατεταμένης και ελεγχόμενης αποδέσμευσης.Ο αιθέρας κυτταρίνης φαρμακευτικής ποιότητας είναι μία από τις βασικές πρώτες ύλες για την παραγωγή παρασκευασμάτων παρατεταμένης και ελεγχόμενης αποδέσμευσης, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην παραγωγή φαρμάκων στις ανεπτυγμένες χώρες.Τα παρασκευάσματα παρατεταμένης αποδέσμευσης μπορούν να συνειδητοποιήσουν το αποτέλεσμα της βραδείας απελευθέρωσης του αποτελέσματος του φαρμάκου και τα παρασκευάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης μπορούν να συνειδητοποιήσουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του χρόνου απελευθέρωσης και της δόσης του αποτελέσματος του φαρμάκου.Το παρασκεύασμα παρατεταμένης και ελεγχόμενης αποδέσμευσης μπορεί να διατηρήσει σταθερή τη συγκέντρωση φαρμάκου στο αίμα του χρήστη, να εξαλείψει τις τοξικές και παρενέργειες που προκαλούνται από το φαινόμενο αιχμής της συγκέντρωσης φαρμάκου στο αίμα που προκαλείται από τα χαρακτηριστικά απορρόφησης των συνηθισμένων παρασκευασμάτων, να παρατείνει το χρόνο δράσης του φαρμάκου. να μειώσει τον αριθμό των φορών και τη δόση του φαρμάκου και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου.Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των φαρμάκων κατά μεγάλο περιθώριο.Για πολύ καιρό, η βασική τεχνολογία παραγωγής HPMC (βαθμός CR) για παρασκευάσματα ελεγχόμενης αποδέσμευσης βρίσκεται στα χέρια μερικών διεθνώς γνωστών εταιρειών και η τιμή είναι ακριβή, γεγονός που έχει περιορίσει την προώθηση και εφαρμογή των προϊόντων και την αναβάθμιση της φαρμακευτικής βιομηχανίας της χώρας μου.Η ανάπτυξη αιθέρων κυτταρίνης για αργή και ελεγχόμενη απελευθέρωση συμβάλλει στην επιτάχυνση της αναβάθμισης της φαρμακευτικής βιομηχανίας της χώρας μου και έχει μεγάλη σημασία για την προστασία της ζωής και της υγείας των ανθρώπων.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον «Κατάλογο καθοδήγησης προσαρμογής της δομής (Industrial Structure Adjustment Guidance Catalog (Έκδοση 2019)», «η ανάπτυξη και παραγωγή νέων δοσολογικών μορφών φαρμάκων, νέων εκδόχων, παιδικών φαρμάκων και φαρμάκων σε έλλειψη» αναφέρεται ως ενθαρρυνόμενη.Ως εκ τούτου, αιθέρας κυτταρίνης φαρμακευτικής ποιότητας και φυτικές κάψουλες HPMC χρησιμοποιούνται ως φαρμακευτικά παρασκευάσματα και νέα έκδοχα, τα οποία είναι σύμφωνα με την κατεύθυνση ανάπτυξης της εθνικής βιομηχανίας και η τάση της ζήτησης στην αγορά αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.

(3) Τάση ανάπτυξης της αγοράς αιθέρα κυτταρίνης για τρόφιμα: Ο αιθέρας κυτταρίνης για τρόφιμα είναι ένα αναγνωρισμένο ασφαλές πρόσθετο τροφίμων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πυκνωτικό, σταθεροποιητής και ενυδατικό τροφίμων για να πήξει, να συγκρατήσει το νερό και να βελτιώσει τη γεύση.Η χώρα έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως, κυρίως για αρτοσκευάσματα, περιβλήματα κολλαγόνου, μη γαλακτοκομικές κρέμες, χυμούς φρούτων, σάλτσες, κρέας και άλλα προϊόντα πρωτεΐνης, τηγανητά φαγητά κ.λπ. Η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές άλλες χώρες επιτρέπουν HPMC και ιονικός αιθέρας κυτταρίνης CMC για χρήση ως πρόσθετα τροφίμων.

Το ποσοστό του αιθέρα κυτταρίνης για τρόφιμα που χρησιμοποιείται στην παραγωγή τροφίμων στη χώρα μου είναι σχετικά χαμηλό.Ο κύριος λόγος είναι ότι οι εγχώριοι καταναλωτές άρχισαν καθυστερημένα να κατανοούν τη λειτουργία του αιθέρα κυτταρίνης ως πρόσθετου τροφίμων και βρίσκεται ακόμη στο στάδιο εφαρμογής και προώθησης στην εγχώρια αγορά.Επιπλέον, η τιμή του αιθέρα κυτταρίνης για τρόφιμα είναι σχετικά υψηλή.Υπάρχουν λιγότεροι τομείς χρήσης στην παραγωγή.Με τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων για τα υγιεινά τρόφιμα, η κατανάλωση αιθέρα κυτταρίνης στην εγχώρια βιομηχανία τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω.


Ώρα δημοσίευσης: Απρ-10-2023